การศึกษากิจกรรมเอนไซม์และโครงสร้างของ PEXEL โปรตีเอส Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum