การปรับปรุงโครงสร้างของไบไพริดิลลิแกนด์สำหรับซุปราโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนรูทีเนียม-คิวเคอบิทยูริเพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย์