การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและอิเล็กโทรนิกส์ของสีย้อมไวแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์อนุพันธ์โอลิโกเมอร์พาราฟีนิลลีนไวนิลลีนคาร์บอกซิลิกแอซิกด้วยเทคนิคการคำนวณทางทฤษฎีและการทดลอง

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exPhalinyot, Suphawarat, exWolschann, Peter, exFukuda, Ryoichi, exEhara, Masahiro, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Photophysical Properties and Photochemistry of EE-, EZ-, and ZZ-1,4-Dimethoxy-2,5-bis[2-(thien-2-yl)ethenyl] Benzene in Solution: Theory and Experiment", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A , ปีที่ 116, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012 - ธันวาคม 2011, หน้า 924-937
2012 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, exApipol Piriyagagoon, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical study on the structures and electronic properties of oligo(p-phenylenevinylene) carboxylic acid and its derivatives: effects of spacer and anchor groups", Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling (Theoretica Chimica Acta), ปีที่ 131, ฉบับที่ 4, มิถุนายน - เมษายน 2012, หน้า 1-15
Publish Year National Conference 1
2013 exSuchada Dejnakorn, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Investigation the electronic properties of Cu (I) complex with 2,2’-bipyridine-based for dye-sensitized solar cells: Study by using TD-DFT", The 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 17), 27 - 29 มีนาคม 2013, ไทย ขอนแก่น ประเทศไทย