ขั้นตอนวิธีการตรวจความคล้ายของเอกสาร

Publish Year International Conference 2
2015 exDollawat Ngampak , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Image Analysis of Broken Rice Grains of Khao Dawk Mali Rice", 7th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST)., 28 - 31 มกราคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exPramokchon, P., inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "An unsupervised, fast correlation-based filter for feature selection for data clustering", 1st International Conference on Advanced Data and Information Engineering, DaEng 2013, 16 ธันวาคม 2013, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย