ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของเครื่องดื่มจากขมิ้นชัน

Publish Year International Journal 1
2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "Antimutagenic Activity of Turmeric Extract Beverages", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 16, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2017, หน้า 514-520
Publish Year International Conference 1
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Antimutagenic effect of Analog-Curcuminoid: the ModifiedProduct from Curcumin", The 8th Thailand –Taiwan Bilateral Conference” in the theme of “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย