การปรับปรุงพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 430 ด้วยกระบวนการบอไรดิ้ง

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Diffusion kinetics of different boronizing processes on martensitic stainless steel AISI 420", KOVOVE MATERIALY - METALLIC MATERIALS, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 231-236
2012 exAngkurarach, L., inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Effects of direct current field on powder-packed boriding process on martensitic stainless steel AISI 420", Archives of Metallurgy and Materials, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2012, หน้า 779-804