การเตรียมสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ

Publish Year International Conference 1
2013 exอังคณา อ.สุวรรณ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, "Chemical, physical and physicochemical properties of modified banana starch.", The 6th TSAE International Conference: TSAE 2013, 1 - 4 เมษายน 2013, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย