การปรับปรุงสมบัติการยึดเกาะของวัสดุพอลิเมอร์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบ Over-molding