การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Mn-Zn บนตัวรองรับ Ferrierite ด้วย Zr เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ DME โดยตรง

Publish Year International Conference 1
2012 exNisarat Sahakit, inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Mg Loading on the Cu-based Catalyst Admixed with Ferrierite Zeolite for the Direct Synthesis of Dimethyl Ether", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2012, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย