การทำนายปริมาณและองค์ประกอบของไขมันกะทิอย่างรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟาเรด