ประสิทธิภาพของไลโซไซม์จากหอยแมลงภู่ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย