การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำโดยทฤษฎีภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคขนาดใหญ่

Publish Year National Conference 1
2016 exธนพล พลภักดี, inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจพื้นที่เตรียมแปลงเพื่อการเกษตรอย่างรวดเร็วจากภาพถ่ายกูเกิ้ลเอิร์ธ", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 19 ตุลาคม 2559, 19 ตุลาคม 2016, อุบลราชธานี ประเทศไทย