การคัดกรองเห็ดและราเส้นสายที่สามารถผลิตเอนไซม์ laccase โดยวิธี PCR ที่อาศัยลำดับกรดอะมิโนอนุรักษ์ที่เจาะจงกับยีน laccase

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exKanchani Ruengsiri, "Screening of Laccase-Producing Mushrooms and Filamentous Fungi Using PCR-Based Techniques", I-KUSTARS The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium: Science Frontier towards ASEAN, 28 มีนาคม 2013 - 29 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย