การประยุกต์ใช้เทคนิค Surface Culture Fermentation ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์สับปะรด

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ประมวล ทรายทอง, exนายศุภชัย นิติพันธ์, exนายจีรวุฒิ เพิ่มพูล, "Optimization of Vinegar Production from Nipa (Nypa fruticans Wurmb.) Sap Using Surface Culture Fermentation Process", Applied Food Biotechnology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 193-200
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), inนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, "Comparison on Acetobacter strains for new techniques method of vinegar production", 4th Congress of European Microbiologists (FEMS 2011), 26 - 30 มิถุนายน 2011, เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
Publish Year International Trademark 3
2021 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ทุเรียนกวน", Kasetsart University, 2021
2019 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์เนื้อทุเรียน", Kasetsart University, 2019
2013 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), "กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ผลไม้", Kasetsart University, 2013