การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีนและโปรตีน ribosome-inactivating protein ในเมล็ดและเปลือกหุ้มเมล็ดสบู่ดำ

Publish Year International Conference 1
2017 exDanulada Pathanraj, exดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Expression and toxicity test of 26SK protein from Jatropha curcas L.", The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย