การเพิ่มสมบัติพิเศษของสีทองสำหรับทาภายนอกด้วยนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์