การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบระเหยโดยใช้เส้นใยธรรมชาติในประเทศไทยสำหรับโรงเรือน


แสดงความคิดเห็น

(0)