การพัฒนาการเผาพลอยภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบรีดักชันโดยใช้เตาไฟฟ้า