การจำลองการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้เทคโนโลยี Very High Gravity

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exPongthep Ariyajaroenwong, exPattan Laopaiboon, exApilak Salakkam, exLakkana Laopaiboon, "Kinetic models for batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by yeast immobilized on sweet sorghum stalks", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 66, สิงหาคม 2016, หน้า 210-216