การพัฒนาศักยภาพของโคพีพอดทะเลเพื่อเป็นอาหารที่มีชีวิตสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year International Conference 3
2014 exนายปัฐจพล ชัยศุจยากร, exนางสาวอรุโณทัย คีตะนนท์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biomass and Lipid Production of Four Marine Phytoplankton", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวอรุโณทัย คีตะนนท์, exนายปัญจพล ชัยศุจยากร, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth, Lipid Accumulation and Nutrient Removal Properties of Chlorella ellipsoidea Culture in Hybrid Catfish Effluent", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fatty acid composition of five species of marine phytoplankton", the 1st Asian Marine Biology Symposium , 13 - 17 ธันวาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย