การออกแบบระบบควบคุมฝังตัวสำหรับกระบวนการเคมีที่มีความไม่แน่นอนและเกิดการตอบสนองผกผัน

Publish Year International Journal 1
2011 exPisit, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Two-degree-of-freedom Controller Design for Uncertain Processes Using Input/output Linearization Control Technique", ASEAN Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 16-21
Publish Year International Conference 4
2012 exThana Srihawan, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSongpol Jongtanapiman, "Input/Output Linearization for pH Process in Series", TIChE International Conference 2012, 25 - 26 ตุลาคม 2012, นครราชสีมา
2011 exPisit Sukkarnkha, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Input/output Linearization Control with Two-degree-of-freedom Structure for Uncertain Processes", the 2011 International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes, 23 - 26 พฤษภาคม 2011, Hangzhou อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exIssarush Kajornrungsilp, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Series Solution Approach for Designing the Approximate Input-Output Linearization Controller", the 2011 International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes, 23 - 26 พฤษภาคม 2011, Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exPisit Sukkarnkha, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Two-degree-of-freedom Controller Design for Uncertain Processes Using Input/output Linearization Control Technique", The 17 th Regional Symposium on Chemical Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย