การพัฒนาเครื่องมือตรวจเช็คการอัดแน่นตัวของดินในไร่สัปปะรด