เปรียบเทียบคุณภาพ และผลผลิตของต้นเสาวรสต้านทานโรคไวรัสจากเทคนิค somaclonal variation ในแปลงปลูก