การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีในการประเมินคุณภาพของโลชั่นน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง

Publish Year International Conference 2
2012 exนางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Near Infrared Analysis of Thai Silkworm Oil (Sam Rong) Content in Body Lotion", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exนางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Rapid Analysis of Oil Content and Color Data in Body Lotion Using Visible - Near Infrared Spectroscopy", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) , 16 - 17 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Quantitative determination of Thai Silkworm oil in lotion by near infrared spectroscopy", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)