ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพรรณไม้ในสกุลพะยูง (Dalbergia) และการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 1
2011 exRatree Yooyuen, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuchitra Changtragoon, "Chloroplast DNA Phylogeography of Dalbergia Cochinchinensis Pierre in Thailand and Laos", Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species, 5 - 7 ธันวาคม 2011, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน