โครงการศึกษาพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของวัสดุคอนกรีตและการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในชิ้นส่วนโครงสร้างในสภาพแวดล้อมชายทะเล