โครงการพัฒนาซอฟต็แวร์สำหรับจัดการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

Publish Year International Journal 1
2012 exSuttisirikul, K., inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Accelerating the cloud backup using GPU based data deduplication", Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Systems - ICPADS, ธันวาคม 2012, หน้า 766-769
Publish Year International Conference 2
2013 exPisacha Srinuan, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SWAP : Scalable Web Application Platform on a Cloud", 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 27 - 29 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exThanawut Thanavanich, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficient Energy Aware Task Scheduling for Parallel Workflow Tasks on a Cloud", 4th International Conference on Next Generation Information Technology, 18 - 20 มิถุนายน 2013, Jeju Island สาธารณรัฐเกาหลี