(ไม่จัดสรร) การออกแบบและทดสอบเครื่องถอนต้นกล้ายางพารา