(ไม่จัดสรร) การพัฒนาเครื่องกัดไม้ยางพาราซีเอ็นซีแบบอัตโนมัติ