กิจกรรมของเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระ ลักษณะทางกายวิภาค และสัณฐานวิทยาของรากพืชที่ได้รับสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย