การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างภายใต้สภาพน้ำและธาตุอาหารจำกัดโดยการจัดการทางพืชไร่