การตอบสนองของข้าวโพดสายพันธุ์แท้และสายพันธุ์ลูกผสมต่อการเจริญเติบโตของราก และ การสังเคราะห์กรดแอบไซซิคภายใต้สภาวะเครียดน้ำ และ การพัฒนาเครื่องหมาย ดีเอนเอในการตรวจสอบยีนควบคุมการสังเคราะห์กรดแอบไซซิคเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์