การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, exนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินเบื้องต้นสำหรับข้าวโพดสายพันธุ์แท้ต้านทานต่อเพลี้ยไฟ (Thysanoptera)", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36, 5 - 7 มิถุนายน 2013, เมือง หนองคาย ประเทศไทย