อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชลธิชา สัมฤทธิสุทธิ์, "EFFECT OF PROCESSING STEPS ON QUALITY OF DRIED RICE NOODLE", International Conference on Food and Biosystems Engineering (I.C.FaBE 2013), 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2013, Skiathos Island สาธารณรัฐเฮลเลนิก