การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพือ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

Publish Year National Conference 2
2012 exDuenchay Tunnarut, exPrawta Chantaro , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Gelatinization and texture parameters of tapioca starch with and without xanthan gum and sucrose", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 - 19 ตุลาคม 2012, Empress Convention Centre, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exWilai Itsariyapalakul, exJidaras Thanaprechawong, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of tapioca starch concentration on quality of surimi gel prepared fromthreadfin bream (Nemipterus spp.)", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย