สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon

Publish Year International Conference 1
2013 exK. Somboonwiwat, exN. Wetsaphan, exS. Mingmongkol, exP. Jaree, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Tassanakajon, exV. Rimphanitchayakit, "Penaeus monodon serpins inhibit prophenoloxidase activation", First International Conference of Fish and Shellfish Immunology, 26 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2013, Vigo ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 1
2013 exศุภรัตน์ บุญสุข, exกษมา หะไว, exอัครพนธ์ เอี้ยวรัตนวดี, exกุลยา สมบูรณ์วิวัฒน์, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดเรียงตัวและการแสดงออกของยีนสไทลิซินในกุ้งกุลาดำ", โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2, 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย