การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, exPeter D. Roopnarine, exผศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน, "ECOLOGY OF PINNID SPECIES FROM CORAL HABITAT IN THE GULF OF THAILAND", The 19 th International Congress of UNITAS MALACOLOGICA World Congress of Malacology 2016, 18 - 24 กรกฎาคม 2016, ปีนัง มาเลเซีย