การซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีน : การเสื่องสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์


แสดงความคิดเห็น

(0)