การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าของโปรตีนไมโอไฟบริวจากปลากรายระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์, exศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล, "Composition and Thermal Stability of Spotted Featherback(Chitala ornata) Muscle Proteins", International Conference on Food and Applied Bioscience , 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2012, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย