การศึกษาฟิล์มบาง SnO2 : F ซึ่งเตรียมโดยการพ่นละอองสารละลายเป็นจังหวัดที่ภาวะอุณหภูมิต่ำ