การพัฒนาระบบพลาสมาสำหรับปรับสภาพผิววัสดุบรรจุ

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สุชาดา ถาวรวิริยานันท์, exรศ.ธีระวรรณ บุญวรรณ, exผศ.พรชัย ราชตนะพันธ์, exSane, S., "Effects of Treatment Time by Sulphur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 19-30
Publish Year National Journal 1
2008 exนางสาวสุชาดา ถาวรวิริยานันท์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exพรชัย ราชตนะพันธุ์, exธีระวรรณ บุญยวรรณ, "The improvement of water resistance property of paperboard by SF6 plasma", Journal of Matals, Materials and Minerals, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2008 - กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 153-156
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุชาดา ถาวรวิริยานันท์, exผศ.พรชัย ราชตนะพันธ์, exรศ. ธีระวรรณ บุญวรรณ, "Effects of Treatment Time by Sulfur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard", The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 15 - 18 พฤษภาคม 2011, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี