การลดแอนติเจนของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเพื่อการถ่ายโลหิต

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, "Effect of trypsin and papain on the alteration of dog erythrocytes by FTIR spectroscopy", The 6th Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research and 4th SLRI Annual User Meeting (AOFSRR 2012) , 8 - 12 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, "Application of FTIR Spectroscopy for Studying the Effect of Trypsin on the Alteration of Dog Erythrocytes", ASEAN Workshop on Infrared Spectroscopy and Imaging (AWIR2011) and Annual Infrared User Meeting, 25 - 27 พฤษภาคม 2011, อ.เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย