การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากกานพลูและใบพลูในลูกสุกรก่อนและหลังหย่านม