การใช้ประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการสกัดสมุนไพรไทยสำหรับการผลิตพลาสติกชีวฐาน

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exKunatham, S., "Biocomposites of thermoplastic starch and ginger residue", 2013 AIChE Annual Meeting, 3 - 8 พฤศจิกายน 2013, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 3
2010 exสุมนา คุนาธรรม, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of ginger residue on properties of thermoplastic flour/polylactic acid blends", Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุมนา คุณาธรรม, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ของกากขิงสำหรับการผลิตพลาสติกจากสตาร์ชและพอลิแลคติกแอซิด", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุมนา คุณาธรรม, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Calcium Carbonate on Mechanical and Barrier Properties of Thermoplastic Flour and its Blends with Poly(Lactic Acid)", the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย