พฤติกรรมการเดินทาง แรงจูงใจ และการรับรู้: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักเดินทางสะพายเป้ต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกและที่เคยเดินทางมาก่อน


แสดงความคิดเห็น

(0)