โครงการศึกษาและพัฒนาจรวดต้นแบบที่มีเสถียรภาพด้วยหลักอากาศพลศาสตร์