การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ปรับความชื้นสำหรับระบบเซลล์เชื้อเพลิง