การศึกษาผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exK. Tansupo, "Safety analyses of Srinagarind dam induced by earthquakes using dynamic response analysis method", International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering "from case history to practice", 15 - 18 มิถุนายน 2009, Tsukuba อื่นๆ ญี่ปุ่น
2009 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exC. Thongthamchart, exV. Chaisakaew2, "30 Years Instrumentation Behavior of Srinagarind Dam and Analysis of Warning Criteria", The Second International Conference on Long Term Behaviour of Dams (LTBD09), 12 - 13 ตุลาคม 2009, Graz อื่นๆ สาธารณรัฐออสเตรีย