การพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ปูม้า

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inนายลิขิต ชูชิต, "COMPLETE CYCLE BLUE SWIMMING CRAB CULTURE PROGRAM AT KFRS, FACULTY OF FISHERIES, KASETSART UNIVERSITY, THAILAND", International Fisheries Symposium - IFS 2012, 6 - 8 ธันวาคม 2012, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม