สมบัติของฟิล์มและเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรดในแอลกอฮอล์

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "สมบัติของฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรดในน้ำและเอทานอล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย